Jakob, lärjunge

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Jakob är en apostel inom kristendomen. Det finns två eller tre apostlar vid namnet Jakob. Den äldre Jakob, son till Sebedeos, var broder till Johannes Evangelisten (författare av Johannesevangeliet, Johannesbreven samt Uppenbarelseboken), den ende av apostlarna som inte spillde sitt blod som martyr, och var den första att leda martyrdöden ca 44 e.Kr under proconsuln Herodes I Agrippa.[1]

Den yngre Jakob kallas 'Guds broder'[2][3][4], då han är Jungfru Marias yngre son med Josef av Nasaret (Jesus fosterfar), alternativt Josefs son från ett tidigare äktenskap.[1] Jakob Guds broder är mest känd som sammanställare av den första kristna Gudstjänstordningen-och liturgin[2], vilken är en renare och enklare förlaga till Johannes Chrysostomos och Basileos den Stores Gudomliga Liturgier vilka brukas liturgiskt inom hela kristenheten. Hans åminnelsedag är 23 oktober i den Ortodoxa Kristna Kyrkan.

Ytterligare en Jakob är en än yngre apostel, Alfeios son, vilken verkade i den kristna urförsamlingen tillsammans med Johannes Evangelisten och Petrus Aposteln och möjligen avled på Efesos på 60-talet e.Kr. Det är oklart om Jakob Guds broder och Jakob, Alfeios son, är en och densamma person.

Referenser

  1. Apostlagärningarna 12
  2. Galaterbrevet 1:18-19
  3. Matteus 13:55
  4. Markus 6:3
Kristendom-symbol.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Kristendom