Identitetskristendom

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Identitetskristendom är en falang inom kristendomen, med sina rötter i USA. Identitetskristendomen skiljer sig markant från traditionell kristendom. Den bygger på en grundteologi som inte delas av någon annan kristen sammanslutning. Och där fokus ligger på den vita individens identitet och på återerövrandet av vita individers sanna identitet. Vilken av identitetskristna anses vara rollen som Guds utvalda folk. Därav namnet "identitetskristen".

Grundläggande teologi

Gud skapade världen, sedan djuren. I djur inkluderas alla icke vita människor, vilka inom identitetskristendomen inte är att betrakta som människor utan just djur. Detta grundar man på det faktum att det i den hebreiska grundtexten görs skillnad på ”adawm” och ”enosch”. Där ”adawm” är likvärdigt med att kunna rodna, visa blod/färg i ansiktet (något bara vita människor kan), och ”enosch” är ett annat ord för djur. Skillnaden mellan ”adawm” och ”enosch” har i översättningar slätats ut och ersatts med ”folk” eller ”människa”. Således har den viktiga skillnaden mellan vita och icke vita gått förlorad. Eftersom icke vita anses ha skapats ihop med djuren har Gud inte inblåst någon livsande i dem och de saknar alltså förutsättningen och förmågan till att kommunicera med Gud, de är på ett lägre plan, dvs de har ingen andlig dimension i sin liv.

När Gud sedan satte Adam och Eva i lustgården och förmanade dem att inte äta av trädet tror identitetskristna att detta är en symbol. Eftersom det inte finns någon rimlig anledning till att Gud skulle motsätta sig ätandet av en frukt. I stället är trädet en symbol för ett folk (genom bibeln går en röd tråd av symboler och symbolik varav träd är en återkommande symbol för olika folkslag) och ätandet av frukten symbolen för en sexuell handling. Man tror alltså att vad Gud sa till dem var att inte beblanda sig med de övriga icke vita människorna. Men vad de (Eva) gjorde var att ha fysisk sex med djävulen, hon födde då Kain, som kom att bli hälften människa hälften djävul. Denna nya kombination av ”människodjävul” var den första juden. Denna teori stärkes av att Jesus vid flera tillfällen säger att Kain var kommen av djävulen och att judarna har djävulen till sin far. Paulus säger att judarna är fiender till Gud och hela mänskligheten, i detta fall de vita folken. När Gud splittrade alla folk vid Babels torn, tror de identitetskristna att en förväxling skedde mellan judar och vita, så att judarna började ta på sig titeln som Guds utvalda folk, medan de i själva verket var djävulens avkomma och det i stället är de vita som är Guds folk.

Denna tro är den viktiga grunden och utgångspunkten för all tro inom identitetskristendomen. I enskilda teologiska frågor står de identitetskristna mycket nära Jehovas Vittnen. De tror det inte på treenigheten, de firar inte jul, de tror inte på helvetesläran och de tar inte emot blod eller äter blodmat/skaldjur/fläskkött. De tror även att Jesus från det att han som barn undervisade i templet fram tills det att han klev fram som profet, reste runt i Europa och undervisade vita människor. De tror alltså att de vita är Guds utvalda folk, och att vita behöver återta sin roll och identitet som guds folk. De anser att alla levande varelser har rätt till liv men på de villkor som Gud skapat dem till.

Kristendom-symbol.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Kristendom