Hermann Flörke

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Hermann Flörke, född den 23 oktober 1893, död den 19 augusti 1979, var en tysk infanteriofficer i Heer under andra världskriget. Han inledde kriget som bataljonsbefälhavare inom infanteriet och avancerade därefter till divisionsbefälhavare på östfronten och kårbefälhavare på västfronten i slutet av kriget. Flörke förlänades med eklöven till sitt riddarkors.

Infanteriofficer

Hermann Flörke föddes i Hannover och började tjänstgöra i ett infanteriregemente strax efter första världskrigets utbrott. Efter kriget fortsatte han sin militära karriär inom infanteriet i Reichswehr.

Under fälttåget i Polen 1939 ledde Flörke en infanteribataljon. Den 1 februari 1940 fick han istället befälet över hela regementet och ledde det under fälttåget i väst 1940. Våren 1941 blev han kommendant för en infanteriskola i Frankrike.

Östfronten

I januari 1942 förflyttades Flörke till östfronten och fick där befälet över ett infanteriregemente i 31. Infanterie-Division. Den 1 april 1943 fick han befälet över hela divisionen. I mitten av maj fick han istället över 14. Panzergrenadier-Division (som snart omorganiserades till 14. Infanterie-Division) som även den befann sig på östfronten. För sina insatser under vinterstriderna vid Vitebsk förlänades han den 15 december 1943 med riddarkorset. Under den sovjetiska sommaroffensiven 1944, operation Bagration, krossades i stort sett divisionen och Flörke ledde reträtten av de kvarvarande resterna av divisionen. För denna insats förlänades han med eklöven till sitt riddarkors.

Kårbefäl

I mitten av februari 1945 fick Flörke befälet över LXVI. Armeekorpsvästfronten. Den 21 april kapitulerade han med sin kår i Ruhrfickan och gick i amerikansk krigsfångenskap. Han släpptes fri 1947.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Efterkrigstiden

  • Grosses Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland – 1967

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget