Henning Schönfeld

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalmajor Henning Schönfeld, född den 19 maj 1894, död den 11 mars 1958, var en tysk officer i Heer under andra världskriget.

Henning Schönfeld föddes i Stettin. Under första världskriget tjänstgjorde han huvudsakligen inom kavalleriet. Efter kriget lämnade han det militära. 1934 kom han åter in i armén då den tyska krigsmakten höll på att rusta upp efter det nationalsocialistiska maktövertagandet. Tjänstgöringen var återigen inom kavalleriet. I samband med den ökande motoriseringen av armén blev Schönfeld hösten [[1938 befälhavare för en nyuppsatt spaningsbataljon. Han ledde sin bataljon under fälttåget i Polen 1939 och förlänades med järnkorset av båda klasserna. Under fälttåget i väst 1940 deltog han i hårda strider i Nederländerna och Frankrike. Han förlänades för sina insatser med riddarkorset den 15 augusti 1940.

Därefter följde en tid vid Oberkommando des Heeres (OKH) där Schönfeld verkade som inspektör för motoriserade förbanden.

Den 1 mars 1943 fick Schönfeld befälet över ett nyuppsatt motoriserat infanteriregemente som var under utbildning i Frankrike. I juli förflyttades förbandet till Italien där de besatte huvudstaden Rom efter att Italien bytt sida i kriget. Därefter ledde han sitt regemente i striderna vid Salerno, Monte Cassino och Anzio.

I augusti 1944 gick Schönfeld en utbildning för blivande divisionsbefälhavare för att sedan få befälet över 2. Panzer-Division. Divisionen befann sig i detta skede i en uppbyggnadsfas efter striderna i Normandie och de efterföljande reträttstriderna. Schönfeld lämnade över befälet för divisionen strax före Ardenneroffensivens start, varpå hans militära karriär avslutades och han lämnade den tyska krigsmakten.

Efter krigsslutet hamnade Schönfeld i brittisk krigsfångenskap och frisläpptes 1947.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget