Great Trek

Från Metapedia
(Omdirigerad från Groote trek)
Hoppa till: navigering, sök

Under 1830-talet flyttade stora grupper från Kap till andra delar av Sydafrika. Mindre förflyttningar (de som flyttade ut kallades Voortrekkers) av familjer förekom ända sedan de vita slog sig ned i Sydafrika. Great Trek orsakades delvis av att de styrande britterna inte förstod småbrukarnas villkor och önskemål. De flesta som flyttade var av holländskt ursprung, men även tyskar och britter fanns med i den gruppen och de kallades boer.

En tidig sådan grupp som flyttade från Kap år 1835 leddes av Louis Trichardt. Gruppen slog sig samman med Jan van Rensburgs grupp och omfattade total 30 vagnar. När de kom till Zoutspansberg tog Rensberg vägen österut, men de försvann spårlöst. År 1867 hittades en vit man och vit kvinna som levde bland bantus. De förmodades vara de enda överlevande från gruppen och måste ha infångats som barn. Flera andra grupper decimerades av sjukdomar eller dödades av afrikaner vid överfall.

En annan grupp leddes av Andries Hendrik Potgieter, som kom till Potchefstroom. Andra grupper slog sig ned i Oranjefristaten och grundade staden Winburg.

De mest betydelsefulla grupperna leddes av Pieter Retief och Gerrit Maritz. Den 16 december 1838 tvingades de utstå ett stort slag där Andries Pretorius med 460 man besegrade 10 000 Zulukrigare varav 3 000 dödades.

Då britterna ville styra även över de folktomma områden som boerna flyttat till, tvingades många att flytta vidare. Det som avslutade Great Trek var bildandet av de oberoende republikerna Oranjefristaten och Transvaal.

  • Källa: Encyclopaedia of Southern Africa (1964).