Golf

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Golfspelare i full sving

Golf är ett bollspel vilket spelas mellan ett antal deltagare, vilka under spelet slå ett antal separata slag, eller gå ett antal separata rundor. Varje deltagares prestation med avseende på vunna hål eller minimalt antal nyttjade slag räknas sedan samman varpå deltagarna kunna listas åtvid ett slutresultat med segraren överst.

Målsättning

Ett hål spelas sålunda att spelaren med begynnelse från en utslagsplats med ett minimalt antal slag försöker förpassa en därstädes inledningsvis belägen boll till ett hål i ett målområde, den s.k. inslagsplatsen, där gräset är kortklippt och terrängen någorlunda jämn. Färden från utslagsplatsen till inslagsplatsen går via ett 80-500 meter långt spelområde, varest vanligen huvudparten av spelet äger rum. När deltagaren har lyckats sänka bollen i hålet säger man att vederbörande har spelat ett hål.

Golf - utrustning

Förutom det terrängområde där spelet äger rum, den så kallade banan, samt de personer vilka gå runt och slå, de så kallade deltagarna, krävs det för golf åtminstone två ytterligare ingredienser. Dels är det fråga om spelobjektet, därvid bollen. Bollen är under genomförandet av modern golf konstruerad sålunda, att en vattenfylld blåsa utgör kärna i bollen. Blåsan är lindad med bland annat gummiband, varikring konstruktören lagt ett lager med guttaperka, vilken får bilda bollens yta. Ytan på en golfboll är täckt av ingröpningar i ett regelbundet mönster. Dessutom begagna sig spelarna av speciella pinnar då de går runt och slår. Dessa pinnar äro var och en av dem försedda med ett slaghuvud och kallas därför för klubbor. Varje spelare har ett antal klubbor till sitt förfogande och kan inför varje slag välja att genomföra slaget medelst en godtyckligt vald klubba.

Golf - historia

Modern golf utgör en vidareutveckling av spel vilka spelades i Skottland redan på 1400-talet. Från början spelades golf sannolikt utan hål som målmarkörer. År 1457 förbjöds spelet av konung James II i det att han bedömde att dess utövande skedde på bekostnad av den då, genom hotet från England föranledda, militära träningen. Först i och med Glasgowfördraget 1502 hävdes förbudet. Under 1500-talet populariserades spelet golf och så småningom nådde det utöver ursprungslandet Skottland även popularitet i Frankrike, England och Irland.

Banor

Den första internationella golfturneringen avhölls i Leith 1682. Slagtävlingar, varvid antalet slag för hela banan räknades, istället för antal vunna hål, började att idkas anno 1759. Den första banan om 18 hål anlades anno 1764. Den första golfklubb som grundades utanför Skottland var Royal Blackheath i Storbritannien 1766, medan indiska Bangalore 1820 var den första golfklubb som startades utanför Storbritannien.

Golf - rekord

Den välkända golfturneringen British Open har vunnits flest gånger av Harry Vardon från Storbritannien. Han har vunnit British Open 6 gånger: 1896, 1898, 1899, 1903, 1911 och 1914. US Open hava vunnits flest gånger, d.v.s. fyrfaldigt, av 4 personer vilka därvid dela på äran: Willie Anderson, Bobby Jones, Ben Hogan, Jack Nicklaus, alla från USA och i nämnd, kronologisk ordning.

Hole-in-one

Beteckningen hole-in-one avser ett hål som avslutas redan i och med startslaget från utslagsplatsen, därifrån bollen sålunda går direkt ned i målhålet. 20 personer har slagit två konsekutiva hole-in- one. Norman L. Manleys prestation är i detta avseende mest vitsordat, ety att de aktuella hålen var av sådan svårighetsgrad och slagen av sådan längd. Den 2 september 1964 sänkte han under en tävling i Kalifornien bollen för såväl 7:e och 8:e hålet förmedelst direkta utslag. Slagen var av en längd på 301 respektive 265 meter.