Global uppvärmning

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Global uppvärmning är beteckningen på en hävdad människoorsakad uppvärmning av jordens atmosfär och hav samt uppvärmningens förutspådda fortsättning i framtiden. I begreppet brukar också ingå en mängd hävdade negativa effekter av uppvärmningen. Enorma resurser har omfördelats från andra områden eller har krävts omfördelas i framtiden för att förebygga uppvärmningen. Teorin har utgjort en viktig del av ideologin och stödet för "miljöpartier" och för "gröna" partier mer allmänt, av motiveringen för olika slags mycket kostsamma subventioner för "miljövänlig" produktion och av motiveringen för omfattande resurser till personer som forskar om eller varnar för global uppvärmning.

Kritiker har bland annat hävdat uppvärmningen under senare tid har upphört eller är mycket mindre än vad som tidigare förutspåtts, att ett flertal andra förutsägelser ej inträffat och att en eventuell förändring av klimatet inte behöver bero på människan. En annan kritik är beträffande mediarapporteringen där politisk korrekt media anklagats för att bland annat mörklägga för allmänheten att uppvärmningen avstannat eller är mycket mindre än tidigare förutsägelser. Vissa kritiker har även hävdat att det globala uppvärmningshotet används för att propagera för ökad politisk globalisering och ökad överstatlighet med försvagade nationalstater.

Externa länkar

Kritik

Nedkylning?

Kritiska webbplatser