Gettlinge gravfält

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Gettlinge gravfält och en, för Öland karakteristisk, väderkvarn i bakgrunden

Gettlinge gravfält, är en fornlämning från yngre järnåldern som ligger på Öland. Gravfältet sträcker sig från Klinta och ca 2 km söderut, en liten del av lämningen finns även på allvaret. Gravfältet består bland annat av domarringar av runda stenblock samt en skeppsättning (se bild) där två högre kalkstenshällar står.
Vissa av stenarna har ramlat och ligger ner, men förvånadsvärt många står fortfarande upprätt.

Man tror att gravfältet avänds som begravningsplats från bronsåldern fram till vikingatiden dvs i mer än 1000 år.

Linné beskriver Gettlinge gravfält

Carl von Linné vandrade runt på Öland och såg detta skrev han:

"Ätteplatsar hade vi så i går som hela denna dagen intill Ottenby helt fullt på lantborgen (med lantborgen eller landborgen som man numera säger menas det område som bildas av en höjdsträckning som ligger flera mil längs kusten och det är på denna landborg som Gettlinge gravfält befinner sig. Förf. anm.), de meste med stenar i ring kringlagde, men under tiden funnes de ock med stenar i trekant omgivna. Allestädes stodo upprättade stenar, större och mindre; men varken på själva alvaren eller på strandsidan såg man minsta tecken till grifter; hava alltså de gamle utvalt till lägerställe den vackraste prospekt."

Populärt turistmål

Gettlinge gravfält är ett mycket populärt turistmål och man räknar med att ca 10 000 turister varje år besöker gravfältet, trots det finns det ett öde lugn som omger hela området och det betraktas av många som oerhört vackert, inte minst i skymningstid.

Utgrävningar

Det har inte gjorts speciellt mycket utgrävningar här men av de fynd som gjorts kan nämnas spjutspetsar, svärd och sköldar i männens gravar medan man i kvinnogravarna funnit prydnadsföremål. Människorna har begravts i hällkistor av kalksten som var näst intill den enda sten man använde sig av på Öland under den tiden.

Externa länkar

Valknut.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nordiska sevärdheter