Genetic similarity theory

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Genetic similarity theory (GST) är en förlängning av teorin om släktskapsselektion. Enligt GST agerar en gen för sin överlevnad genom att säkra reproduktionen hos samtliga individer som bär på en kopia av genen. Organismer uppvisar således inte altruism enbart gentemot sin egen avkomma och nära släktingar utan mot alla genetiskt lika individer. Ju större den genetiska överensstämmelsen är mellan två individer, desto större tenderar altruismen att vara mellan dem. Enligt GST råder även i viss mån ett omvänt förhållande där individer tenderar att vara direkt fientliga mot genetiskt relativt mindre lika individer.

Historia

Genetic similarity theory lanserades 1984 av psykologerna J. Philippe Rushton, Robin Russell och Pamela Wells. Deras teori bygger i stor utsträckning på biologen William Hamiltons tidigare arbete. Hamilton (1964) lanserade i en klassisk artikel teorin om inclusive fitness för att förklara förekomsten av altruism mellan genetiskt lika individer. Teorin benämndes senare släktskapsselektion av biologen John Maynard Smith när denne utifrån Hamiltons arbete förklarade varför det är evolutionärt fördelaktigt för genetiska släktingar att agera altruistiskt gentemot varandra. Enligt GST är släktskapsselektion endast ett specialfall av inclusive fitness: det viktiga är den genetiska likheten i sig inte det direkta släktskapet, något som emellertid påpekades av Hamilton redan 1975.

Relaterad litteratur

  • Hamilton, W. D. (1964). The genetical evolution of social behavior: I and lI. Journal of Theoretical Biology, 7, 1-52.
  • ——— (1975). Innate social aptitudes of man: An approach from evolutionary genetics. I Robin Fox (red.), ASA Studies 4: Biosocial Anthropology, 133-153 (Malaby Press, London).
  • Rushton, J. P., Russell, R., Wells, P. (1984). Genetic similarity theory: Beyond kin selection. Behavior Genetics, Vol. 14, No. 3, 179-193.
  • Rushton, J. P., Bons, T. A. (2005). Mate choice and friendship in twins: Evidence for genetic similarity. Psychological Science, 16, 555-559.

Externa länkar