Göteborgs Fria Nationalister

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
GFNs logotyp

Göteborgs Fria Nationalister var ett nätverk av oberoende nationalister som grundades 2003. Verksamheten består främst av olika former av gatuaktivism. GFN är kända för att samarbeta med de flesta nationalistiska grupperingar men anses stå särskilt nära Info-14.


Programförklaring - från hemsidan

Göteborgs fria nationalister (GFN) är ett nationalistiskt nätverk som sträcker sig över hela Göteborgsregionen. Nätverket finns för att underlätta för nationalistisk verksamhet i regionen och skapa en plattform för politiskt arbete.

GFN har existerat sedan 2003 och har sedan dess utvecklats från en ett mindre sällskap till en fungerande politisk struktur i Göteborg med ett stort antal lyckade aktioner bakom sig.

GFN genomförde en omfattande uthängningsaktion av de somalier som under nyårsnatten 2005 på det brutalaste vis rånat, misshandlat och sedan våldtagit en ung kvinna, även dennes kompis attackerades men slapp undan med nöd och näppe, aktionerna möttes av stor tacksamhet, från både släkt och vänner till de två drabbade unga flickorna samt från vanliga Göteborgare.

Den 20:e Juli 2006 genomförde Göteborgs Fria Nationalister, en demonstration mot Israel, ockupationen av Palestina samt bombningarna av Libanon, demon gick från Götaplatsen till Bältespännarparken där avslutades den officiellt efter två tal som behandlade Israels intrång av de två ovanstående nationerna.

GFN med ortsbor uppmärksammade 2006, en feg knivattack av ett ungdomsgäng mot en blott 18 år ung pojke i Torslanda, i en demonstration under parollen ”Torslandabor mot våld” slöt sig ett 80-tal personer upp trots hällregn.

Göteborgs Fria Nationalister har sedan starten haft en hög nivå av aktivism. Vi har deltagit i samtliga större nationalistiska sammankomster landet runt, det inkluderar de årliga Salemmanifestationerna, Folkets marsch, 1 maj i Helsingborg och 30 november i Lund, med flera.

I september 2008 deltog GFN i den uppmärksammade FRA-demonstrationen i Göteborg. Andra uppmärksammade aktioner är avslöjandet av kommunisters försök att organisera förortsungdomar när till exempel den ökända extremisten Nabila arrangerade ”Ungdomens riksdag”, flera uthängningar av straffade våldtäktsmän har även ägt rum i deras närområden runt omkring i Göteborgsregionen.

I motsats till den politik som förs i dag och har förts de senaste 30 åren arbetar GFN för en solidaritetsbaserad och socialt medveten nationalism som i första hand riktar sig till den svenska befolkningen och i andra hand riktar sig till alla världens fria nationer. Sverige och det svenska folket kan aldrig vara fritt så länge den politiska och ekonomiska makten befinner sig i händerna på ett fåtal människor i världens finanscentrum.

Vårt mål är enkelt: Ett Sverige av svenskar, för svenskar i en värld av fria nationer.

Vårt arbete kretsar kring att informera, upplysa och organisera människor i kampen för ett bättre samhälle. För om inte Du tar ansvar för din egen framtid, vem kommer att göra det då?

Arbetet kan handla om att bygga upp sociala gemenskaper för ungdomar, arrangera opinionsbildande möten eller att sprida flygblad eller annat material där människor har möjlighet att bli informerade om vad vi nationalister vill åstadkomma.

Vi arbetar även som en understödjande kraft. Vi hjälper nationalistiska partier, organisationer och föreningar med kunskaper eller praktiska ändamål som de av någon anledning själva inte klarar av.

Folketsmarsch05.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Svensk nationalism

Extern länk