Fotboll

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Fotboll är ett spel där två lag på en plan sparkar en fotboll med avsikt att inom en på förhand bestämd tid få in bollen i motståndarlagets målbur samt försöka hindra motståndarlaget att göra samma sak i det egna lagets målbur. På organiserad nivå är tiden rullande, det vill säga den stoppas aldrig, och delas upp på två halvlekar om 45 minuter vardera (dock mindre tid i ungdomsfotboll). Halvtidsvilan är normalt 15 minuter. Det lag som gjort flest mål då matchen är slut har vunnit. Om inget lag gjort mål, eller båda lag gjort lika många mål, blir det oftast oavgjort i träningsmatcher och seriematcher, medan det i utslagsturneringar oftast blir förlängning och straffsparkar. På organiserad nivå har varje lag en målvakt och tio utespelare.

Fotbollens historia

Tidig fotboll

Bestämningen av spelets ursprung är synnerligen svårbestämt emedan snarlika varianter av bollspel har uppkommit och utövats oberoende av varandra på olika ställen i världen tidigt i historien. Såväl de forna grekerna och romarna praktiserade bollsparkande under mycket snarlika betingelser och i Kina runt 200 år f.Kr. utövades någon form av bollspel där en hårfylld läderblåsa sparkades omkring mellan ett antal spelare och emellanåt ävenledes in mot ett mellan två bambustänger uppspänt nät. Bollsporten gick under beteckningen tsuh kuh vilket betyder just "sparka boll." Ännu tidigare har diverse spel med fot mot boll idkats i Japan. Även spel varunder avhuggna människohuvuden har fått utgöra "bollsurrogat" återfinnas tidigt och återkommande i historien.

Medeltida fotboll

Under medeltiden spelades någon form av fotboll på ett flertal håll i Europa, därvid åtminstone i Italien, Frankrike, Skottland samt i Storbritannien. Det mest kända medeltida lagbollspelet kallades för calcio. Varje lag hade 27 man och banan var ett stenkast lång och ett halvt stenkast bred. Detta spel spelades i Italien som arv efter romarna, men var dessförinnan importerat från Grekland. Spelet kom att ernå störst popularitet under 1500-talet. Det förefinnas idag tre olika huvudtyper av fotboll, därvid rugby, amerikansk fotboll samt associationsfotboll. Amerikansk fotboll betraktas i allmänhet som en särskilt våldsam underform av rugby.

Associationsfotboll

Associationsfotboll utgör det spel vilket vi i Sverige allmänt avser med bestämningen fotboll. Detta spel i fråga uppkom i England efter nämnda tidsperiod, och så även rugbyn (jämte amerikansk fotboll). Den medeltida formen av fotboll dog nämligen av efterhand, för att helt försvinna runt 1700-talet. Därefter uppstod spelet i förnyad form på ett flertal engelska skolor. Olika skolor höllo sig inledningsvis med separata regelsystem, ett förhållande, som kom till en upplösning först i och med The Football Association, produktsammanslutningen vilken blev följden då all skolfotboll slogs ihop den 26 maj 1863. Likväl uppnåddes inte i allt fullständig ensart, varvid bifurkationen rugby, springande spel, och fotboll, dribblande spel, infann sig.

Fotbollen

Associationsfotboll spelas i sin ideala form på en gräsbevuxen, minimalt kuperad, samt icke sluttande spelplan. Gräset på planen är på förhand trimmat så att spelobjektet kan rulla jämt och ledigt över planen. Det singulära objekt vars fösande över planen är bestämmande för spelets förlopp och utgång, d.v.s. spelobjektet, går under bestämningen boll eller fotboll. Spelobjektet har således givit namn åt spelet. Bollen är så rund som möjligt och består av en läderblåsa vilken har pumpats upp med luft till ett för spelbarhet och studs lämpligt tryck.

Match

Två motståndarlag kämpa om kontrollen över läderblåsan med varandra. Utgångsläget för spelet är sådant att varje lag har besatt en given planhalva vid vars från centrum räknat, bortre ände, ett s.k. mål är placerat så att bollen kan skjutas in i en därstädes befintlig nätklädsel från flertalet av spelplanens vinklar. Spelarne strävar under spelets gång efter att för sitt lags räkning ta kontroll över bollen varpå de söker förpassa in den i motståndarlagets mål utan att begagna händerna. Lyckas de i denna intention säger man att laget har gjort mål.

Beröring

Beröring av bollen medels hand eller underarm är otillåtet under spelets gång, förutom från den s.k. målvaktens sida. Sådan beröring benämnes hands. Varje lag förfogar över en målvakt. Målvakten har som särskild uppgift att förhindra bollens inlöpande i det egna lagets mål. Endast tacklingar må av spelarne begagnas för att fysiskt konfrontera spelare ur motståndarlaget. Brott mot dessa regler renderar antingen straffspark eller frispark med lämplig spelare ur motståndarlaget som skytt. Begås regelbrottet inom det s.k. straffområdet, vilket närmast kringgärda det egna lagets mål, utdömes straffspark, eljest frispark.

Offside i fotboll

En i fotboll särskilt kritisk regel avser offside. En spelare må ej ta emot fotbollen från en medspelare i det egna laget därest han befinner sig på motståndarlagets planhalva, samt ovanför den passande spelaren i angreppsriktningen, försåvitt inte minst två motståndare, exklusive motståndarlagets målvakt, befinna sig ännu längre upp i angreppsriktningen.

Mått och riktlinjer i fotboll

Spelplanen skall enligt rekommendation vara 45-90 meter bred och 90- 120 meter lång. 65 x 110 meter är en vanligt brukad internationell standard. Fotbollen bör ha en omkrets på 68-71 centimeter och väga 453-396 gram. Målet bör vara 7,3 meter brett och 2,44 meter högt. Speltiden är 2 x 45 minuter, eventuellt med förlängning ett antal perioder om 30 minuter, försåvitt utslagning av endera laget bedömes vara av nöden. Eventuella straffsparkar, vilka påfordras av regelbrott såsom hands och fysisk överträdelse i det egna straffområdet, skjutas från ett avstånd på 11 meter emot det i sammanhanget valda målet. Varje lag får maximalt ha 11 spelare på planen under spel. Målvakten får maximalt förflytta sig 4 steg med buren fotboll.

Externa länkar