Feromon

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Feromoner (från grekiskans pherein att bära eller transportera och hormon att stimulera) är enligt den första och mest accepterade definitionen substanser som sekreras ut av en individ och som tas upp av en annan individ från samma art, och där substansen ger upphov till en specifik reaktion.

Forskningen om feromoner kom igång relativt sent. Inte förrän i slutet av 1950-talet lyckades en tysk forskargrupp för första gången kemiskt identifiera en feromon. Nu förtiden har man en mycket god uppfattning av hur feromoner fungerar och hur de styr vissa djur. Speciellt nattfjärilen och gnagare har använts som modelldjur i dessa sammanhang. När det gäller människor och generellt människoaporna har man länge trott att dessa arter sällan eller aldrig använder luktsinnet i sociala situationer. Idag vet man att människorapornas luktsinne jämförelsevis är sämre än andra liknande arters. Studier har dock visat att prestationen i människans luktsinne inte har något direkt samband med luktsystemets struktur. De senaste rönen pekar på att feromoner kan ha effekt på människors sociala beteenden.


Delar av denna artikel utgörs av bearbetad text ur svenskspråkiga Wikipedia, och artikeln är därför licensierad under GFDL. Originalartikeln återfinns här och dess historik här.