Ediktet i Milano

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Ediktet i Milano nedtecknades i februari 313 och var ett traktat som sa att det Romerska imperiet skulle behandla kristna vänligt inom riket. Den västra romerska kejsaren Konstantin och kejsare Licinius, som kontrollerade Balkan, möttes i Mediolanum (dagens Milano) och enades, bland annat, att ändra attityden mot de kristna som tidigare förföljts och dödats. Man bestämde att kyrkor och gods som fråntagits de kristna skulle återlämnas och att kristna som grupp skulle ges religionsfrihet. Men man gjorde dock inte kristendomen till statsreligion, detta skedde cirka 70 år senare år 380 under kejsare Theodosius.

Citat ur Ediktet

    Med hänsyn till att fri religionsutövning ej bör förvägras någon, utan frihet måste lämnas åt vars och ens omdöme och vilja att efter eget val utöva sin religion, har vi redan tidigare befallt, att det även skall tillåtas de kristna att behålla den tro, som hör samman med deras sekt och religion.– Del av ediktet i Milano

Källa

Kristendom-symbol.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Kristendom