Diskussion:Nationalsocialism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Är det meningen att folk av olika ideologier ska tycka till om andra? Varför var det bättre att lägga in att Goebbels skulle anse att NS inte kunde fungera i andra länder och det underliga påståendet att det var därför NSAP bytte namn än att ideologin har importerats och anpassats i andra länder?

Ska vi börja lägga in kritiska synpunkter på alla ideologier och partier? Saker behöver ju inte vara speciellt smickrande även om man säkert kan finna någon källa till det.

Nationalsocialismen är en väl utarbetad och utvecklad ideologi i Sverige som förs fram av NSF och NRP liksom av personer som inte är anslutna till någon organisation. NSAP behöll sin nationalsocialistiska politik även efter att de bytte namn. Ideologin var den samma: NS men namnet byttes eftersom de ville lösgöra sig från anklagelsen att vara styrda från Tyskland.

Ett klargörande från ansvariga vore dock bra hur Metapedia är tänkt att fungera.

Jag är inte ansvarig men dock administratör, så här är några synpunkter. Enligt min mening bör Metapedia sträva efter att vara så objektiv som möjligt. I detta fall tycker jag att båda versionerna är en aning vinklade. Å ena sidan när svenska NSAP:s namnbyte sägs bero på en "insikt" (om nationalsocialismens natur?), å andra sidan yttrandet "Nationalsocialismen spreds över hela Europa och anpassade sig till varje lands seder". Hur många av Europas icketyska nationalistiska rörelser kallade sig nationalsocialister på 30- och 40-talen? Och om man menar att de som inte kallade sig nationalsocialister var det iallafall, så får man ju en definition av nationalsocialism som innefattar i princip all nationalism. Det fanns ju både fascistiska, nationalrevolutionära och nationellt socialistiska rörelser innan NSDAP:s bildande.
Vanliga uppslagsverk refererar såvitt jag vet alltid begreppet exklusivt till tyska NSDAP, t.ex. Oxford English Dictionary: "National Socialism, the name adopted by Adolf Hitler for his doctrines of nationalism, racial purity, anti-Communism and the all-powerful role of the State [aningen vinklat här med, medges]; so National Socialist, a member of the National Socialist Workers' Party led by Adolf Hitler after 1920". Jfr engelska Wiki.
Vad som skulle behövas är dels en historisk sektion som fokuserar på framförallt NSDAP, dels en sektion där begreppets innebörd för dagens anhängare klargörs, samt dagens ns' förhållande till den historiska och i synnerhet till NSDAP:s partiprogram.
Har försökt åstadkomma en jämkning av de båda versionerna, men artikeln är i starkt behov av utökning och revidering, både av historiskt kompetenta och företrädare för dagens nationalsocialism. --Anark 25 november 2006 kl.17.01 (CET)
Jag håller med om att sidorna bör sträva efter objektivitet. En separering av modern och historisk nationalsocialism är en bra idé med tanke på att dagens "nationalsocialism" inte är importerad från Tyskland utan från USA.
"Nationalsocialismen är ett uteslutande tyskt fenomen. Den kan bara begripas inom ramen av tyska omständigheter och krafter. Såsom Mussoloni en gång sa om fascismen: den kan inte exporteras". (Joseph Goebbels, Nürnberg 1934)
--Gengångarn 26 november 2006 kl.12.25 (CET)

Goebbels var INTE chefsideolog utan propagandaminister, Alfred Rosenberg brukar anses som Rikets chefsideolog. Det finns väl inget som pekar på att NationalSocialismen inte är/var universiell? --Norbert Tiefensee 25 november 2006 kl.17.43 (CET)

Fel av mig, naturligtvis var Goebbels propandaminister. Kom gärna med källor som motsäger Goebbels. --Anark 25 november 2006 kl.18.08 (CET)

Alltså jag kan inte se vad som är typiskt tyskt i nationalsocialismen? Kan det ha varit så att Goebbels, väl medveten om propagandans makt, sa så för att få med sig patriotiska tyskar? Vilken källa hävdar att Goebbels sa att ns var typiskt tyskt? Det faktum att nationalsocialismen finns representerat i samtliga (?) vita länder idag borde väl göra den universiell? Att den dessutom finns representerad i vissa icke-vita länder såsom Japan borde spä på den tesen än mer? Jag vet ingen källa som motsäger Goebbels men jag har heller aldrig sett någon källa som stärker det. --Norbert Tiefensee 25 november 2006 kl.19.19 (CET)

Etnopluralistisk nationalsocialism

"Idag är företrädare för nationalsocialismen ofta etnopluralister, det vill säga värdesätter folklig mångfald globalt, och sammankopplar denna hållning med avståndstagandet från rasblandning."

Denna tycker jag skall tas bort om den inte kan styrkas med källa.


Det beror sig väl på vad man menar med etnopluralism men eftersom i stort sätt hela artikeln är en historielektion (utan källor) och inte handlar om dagens NS så finns det kanske inte någon anlednig att ha något alls som handlar om dagens politik med.

Alla NS igar respekterar andra folkslag men vill kanske inte som exempelvis ND arbeta aktivt för andra folks existens eller låta andra folkslag breda ut sig i Sverige (ex syrierna) som det antytts från somliga etnopluralister.


Nej, här har du ett exempel på samtida nationalsocialister som gör ett uttalande mot etnopluralismen:

Vad gäller påståendet att "raser skulle ha olika [...] existensberättigande", så är detta fullständigt felaktigt. Varpå grundar herr Hellborn detta påstående? Som nationalsocialister värnar vi Naturen och hennes lagar, varför vi även inser att allt levande har precis samma existensberättigande. Detta existenberättigande formulerades av Herbert Spencer som "de bäst anpassades överlevnad", och gäller oavsett hur juden Arthur Koestler eller andra semantiskt försökt förvrida principen. Uttryckt på ett annat sätt så är vad som överlever Naturens prövningar även berättigat att existera. Om den vita rasen följer i SD:s destruktiva spår kommer det visa sig att vi inte hade något existensberättigande.

http://www.den-svenske.com/txt/EpZpVZVEpyOFCqVFgG.shtml