Dikotomi

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

En dikotomi är en (logisk) uppdelning av en mängd i två varandra uteslutande delmängder.

Inom filosofin brukar man till exempel benämna den klassiska dualistiska uppdelningen mellan kropp och själ som en dikotomi.

På senare år har bland andra John Järvenpää använt begreppet för att analysera politisk korrekthet.