De fyra ädla sanningarna

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

De fyra ädla sanningarna anses som en central del i den Buddhistiska läran och sägs ge ramverket till den Buddhistiska läran. Dessa fyra sanningar förklarar dukkha (lidandet), dess orsaker, dess upphörande och vad som leder till dess slut.

De fyra ädla sanningarna är:

1. Sanningen om lidandet (dukkha)

Lidandet är en ofrånkomlig del av livet. Lidandet är verkligt, hjärtskärande, har ingen mening, finns överallt och har funnits i alla tider.

2. Sanningen om lidandets orsaker

Lidandets orsaker står därför att finna på många nivåer; i vårt individuella begär, illvilja och i ett sinne som inte ser klart. Vår bristande förmåga att kommunicera, i vårt ekonomiska systems institutionaliserade girighet och hur konflikterna mellan länder påverkar människor. Kortfattat kan det delas upp i tre delar.

  1. törst efter njutning, pali kâma-tanhâ
  2. törst efter tillblivelse, pali bhava-tanhâ
  3. törst efter förintelse, pali vibhava-tanhâ

3. Sanningen om lidandets upphörande

Sanningen om det otillfredsställandes upphörande, genom den trefaldiga törstens upphörande; vilket sker genom förintelse av begäret, upphörande av törsten efter vardande och därmed upphävande av alla sariikhara, "gestaltningar", tillvarelseformer, som uppstå ur livsåtrån återuppståndelsen.

Thich Nhat Hanh: ”Precis som frånvaron av mörker betyder ljus, är frånvaron av lidande det samma som välmående.” Lidandet har sina orsaker, icke lidande har sina. Hur vi lever, arbetar, umgås, äter och vilar – allt är avgörande för hur vi mår och för hur vårt medvetande utvecklas.

4. Sanningen om vägen till lidandets upphörande

Sanningen om vägen till det otillfredsställandes upphörande, vilket är den ädla åttafaldiga vägen; "rätt tro, rätt beslut, rätt ord, rätt gärning, rätt liv, rätt strävan, rätt tänkande, rätt koncentration".

Buddha.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Buddhism

Källa