Clovis First

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Clovis First, är ett begrepp som används inom arkeologin. Begreppet syftar på de arkeologiska fynd som hittades på 1930-talet i Clovis, New Mexico. Fynden var vid den tidpunkten de äldsta kända lämningarna av mänsklig civilisation i Nordamerika och ansågs då ge stöd för teorin att den amerikanska kontinenten koloniserades från Asien. Senare forskning har dock kastat nytt ljus kring frågan då Out of Europe-teorin vunnit allt större erkännande. Utgrävningar i Monte Verde, Chile, 1997 betraktas som en vändpunkt då den arkeologiska forskningen gick in i ett nytt skede.Källor