Christian Usinger

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Christian Usinger, född den 21 augusti 1894, död den 8 mars 1949, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Han var en artilleriofficer som bland annat tjänstgjorde som artilleribefälhavare på kår- och arménivå men även hade andra tjänster. Hösten 1942 fick Usinger befälet över 223. Infanterie-Division som stred på norra delen av östfronten fram till sensommaren 1943 då divisionen förflyttades till det södra avsnittet. Här led de svåra förluster och divisionen upplöstes under hösten. Samma höst blev han artilleribefälhavare för 16. Armee som stred på norra delen av östfronten. En tjänst han hade till mitten av april 1945 då han fick befälet över I. Armeekorps och avslutade kriget i Kurlandfickan. Vid krigsslutet hamnade han i sovjetisk krigsfångenskap där han avled 1949. Usinger förlänades med riddarkorset.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget