Carl Philipp Emanuel Bach

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Carl Philipp Emanuel Bach föddes 1714 och avled 1788 och var en Tysk klassisk kompositör och musiker, även känd som den främste representanten av den så kallade Känslosamma stilen.

Bakgrund

Son till den berömde Johann Sebastian Bach, och är den näst äldste av Johann Sebastians Bachs söner. Carl Philipp studerade först juridik, men övergick snart till musiken och blev 1740 hovcembalist hos Fredrik den store i Berlin. Från 1767 var han Georg Philipp Telemanns efterträdare som ledare av Kyrkomusiken i Hamburg. Carl Philipp har som kompositör haft stor betydelse för sonat-formens utveckling. Redan i sina kompositioner från 1742-1743 fastslog han huvuddragen i denna då nya form.

Musik

Carl Philipp utarbetade sina klaversonater i tre satser och delade den första satsen i tre delar med klart markerad gräns mellan temapresentation, genomföring och repetition. I sin rikedom på uttryck och med sina djärva harmoniförbindelser, som han med känsla för organisk helhet samlar i slutna organiska enheter, förebådade Carl Philipp på ena sidan den kommande Romantiken, och på ena sidan den begynnandeKlassicismen. Carl Philipp uppnår ofta enhet i satserna genom att låta det andra temat vara en avdelning av det första och genom en temabehandling, som inte i likhet med tidigare praxis byggde på införandet av nya ideer, utan istället arbetade med karakteristiska drag i själva temat.

Carl Philipp komponerade över 150 klaversonater, främst för det så kallade Klavikordet, men även för det då nymodiga Fortepianot,fastän Carl Philipp föredrog det tonsvagare och äldre klavikordet, som utövare. I dessa cirka 150 klaversonater märks överraskande dynamiska skiftningar, och för sin tid, mycket djärv harmonik.

Videogalleri

Berlin-orkester.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Klassisk musik