Bondeförbundet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Bondeförbundet, svenskt parti grundat år 1910.

Bondeförbundet arbetade för landsbygdsbefolkningens rätt och likställighet vid avgörandet av politiska, sociala och ekonomiska frågor och kallade sig därför gärna för landsbygdens folkparti. Under året 1933 antog man i sitt program att man bland annat att man ville "bevara den svenska folkstammen mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement och motverka invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar".

I sitt politiska program idealiserade man den svenska bondeklassen som man menade var en källa både till det förflutna som till framtidens moderniseringar. Efter att en kortare period ha hetat Landsbygdspartiet Centerpartiet så bytte man år 1959 namn till Centerpartiet.