Arne Næss

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Arne Dekke Eide Næss, född den 27 januari år 1912 i Oslo, avliden den 12 januari år 2009, var en norsk filosof och grundare av ekosofin, även kallad djupekologin. Næss är en av flera viktiga filosofiska förebilder för ekologismen. Næss har varit motståndsman, miljöaktivist (Næss var bland annat aktiv i det norska gröna partiet Miljøpartiet) samt bergsklättrare. Åren 1950 och 1964 ledde Næss klätterexpeditioner till Tirich Mir i Pakistan. År 1936 försvarade Næss sin doktorsavhandling Erkenntnis und wissenschaftliches Verhalten. Næss var professor vid Universitetet i Oslo under perioden 1939-1970. Vid sitt tillträde var Næss den dittills yngste professorn vid Oslo Universitet.


År 1973 skrev Næss boken ”Ekologi, samhälle och livsstil. Utkast till en ekosofi”, i vilken han utformat sitt filosofiska system som han gett namnet ekosofi som baserar sig på ekologisk balans, vilket innebär ett synsätt där människan så klokt som möjligt samverkar med och försöker bli en del av den existerande biotopen. Detta kallar Næss för ”blandsamhälle”. Han menar också att människan inte har någon särställning som gör att hon kan sätta sig över andra varelser, växter och organismer. Enligt Næss har allt liv på jorden rätt till självutveckling och självförverkligande (kallat selvutfødelse). Detta innebär att alla, människor precis som djur, ska ha rätt utvecklas till sin fulla potential, och få möjlighet att leva sitt liv på ett sätt som gör det möjligt för en att växa som individ på det sätt som man önskar, och att få tillfredställa sina behov så väl det går, givetvis utan att kränka andras rätt till självförverkligande. Næss betonar även vikten av närsamhället eller lokalsamhället. ”Stabila, nära mänskliga relationer som ger trygghet och värme finns bara inom förhållandevis små grupper”, skriver Næss.


År 1999 utkom Næss med boken Livsfilosofi som handlar om hur känslor och förnuft samverkar.

Næss avled stilla den 12 januari, 2009.


Bibliografi (utgivet på svenska)

  • Empirisk semantik, Esselte studium, Uppsala 1981. ISBN 91-24-20016-6
  • Ekologi, samhälle och livsstil, LTs förlag, Stockholm 1981. ISBN 91-36-01213-0
  • Anklagelser mot vetenskapen, 1982.
Ekologi2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Grön ideologi

Priser och utmärkelser

  • Svenska Akademiens nordiska pris 1996
  • Kommendör med kraschan av S:t Olavsorden 2005