Antropologi, samhällsteori och politik

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Antropologi, samhällsteori och politik: Radikalkonservatism och kritisk teori - Gehlen - Schelsky - Habermas - Honneth - Joas (ISBN 917173164-4) är en bok av Carl-Göran Heidegren utgiven av Bokförlaget Daidalos 2002.

Baksidetext

Om man betraktar människan som varg, lamm eller blanddjur har konsekvenser för ens syn på samhället och politiken. Omvänt så har uppfattningen om samhället och politiken rimligtvis konsekvenser för ens syn på människan.

Antropologi, samhällsteori och politik utforskar på teorihistorisk väg sambandet, eller snarare några möjliga samband, mellan de i titeln angivna komponenterna. Fem filosofer och sociologer står i fokus för framställningen. Arnold Gehlen (1903-1976) och Helmut Schelsky (1912-1984), båda praktiskt taget okända i Sverige idag, Jürgen Habermas, särskilt dennes tidigare arbeten, samt Axel Honneth och Hans Joas, vilka båda intar en alltmer central plats i den samtida socialfilosofiska och sociologiska diskussionen.

Antropologi, samhällsteori och politik ger vidare en inblick i det nationalsocialistiska Tysklands och Förbundsrepublikens intellektuella miljöer, särskilt den filosofiska och den sociologiska.

Carl-Göran Heidegren är docent i sociologi och fil dr i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Lunds universitet.

Innehåll

Förord
Inledning

Radikalkonservatism
1. Schmitt och Plessner om antropologi och politik
2. Schelsky och Schmitt om den 'tyska' Hobbes-tolkningen

Exkurs: Familjelikheter. Schelsky - Dewey - Bourdieu

3. Gehlen om filosofisk antropologi som empirisk filosofi

Exkurs: Den 1:a upplagan av DER MENSCH (1940)

4. Gehlen och Schelsky om människan i det morderna industrisamhället

Institutionsförfall?
Modernitetens följder
Exkurs: Omvänd målrationalitet
Sociologi och anti-sociologi
Etik och moral
Plantänkande
Rätt och politik

5. Aktivism och resignation

Mellanspel: Adorno och Gehlen i diskussion

Kritisk teori
6. Filosofisk antropologi, kultur och konsumtion

Exkurs: Apel om Gehlen

7. Offentlighet och vetenskaplig-teknisk civilisation
8. Kunskapsledande intressen: ett antropologiskt grundläggningsförsök
9. På väg mot en teori om kommunikativt handlande

Exkurs: Upplysning och motupplysning

10. Sårbarhet och intersubjektivitet
11. Honneth och Joas - antropologisk renässans

Gehlen och Mead
Habermas
Traditionsförklaring

12. Kamp och erkännande
13. Kreativt handlande
14. Konstellationer och motivationshistorier

Anförd litteratur
Namnregister