Antikt ideal

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Antikt ideal (ISBN 91-40-04880-2) är en bok med essäer av författaren och poeten Vilhelm Ekelund. Den senast publicerade upplagan från 1983 innehåller även boken Båge och lyra.

Baksidetext

Vilhelm Ekelunds Antikt ideal (1909) och Båge och lyra (1912) tillhör de märkligaste verken i den svenska 1900-talets litteratur. Efter sin strålande bana som lyriker inleder Ekelund med dessa böcker sitt starkt profilerade författarskap på prosa. I stora essäer om Hölderlin, Nietzsche, Leopardi och Tegnér gestaltar han sitt eget livs-drama, på jakt efter en bärkraftig livshållning. Samtidigt arbetar han sig fram emot ett alldeles eget uttryckssätt: i korta aforismer tvinnar han samman suggestiva uttryck och kulturkritiska utfall. Det musiska och polemiska är "samma lyras klang".

Böckerna har haft stor genomslagskraft, omedelbart -- i den inflammerade ideologiska situationen kring storstrejken och Strindbergfejden -- och senare, inte minst bland en lång rad modernistiska författare.

Texterna är utgivna av Vilhelm Ekelundsamfundet och återges identiska med originalutgåvorna.

Innehåll

ANTIKT IDEAL
Pindariska utsikter
Hölderlin och Platen
Sokrates och Euripides
Dorisk Apollon
Elektra
Charis
Intermezzo: aforismer till lyriskens själslif
Sengrekiska bilder
Tegnér
Leopardi
Platen och Nietzsche
Stefan George
Nordiskt Arkadien
BÅGE OCH LYRA
KOMMENTAR