Anfall mot Sverige

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Anfall mot Sverige är en roman av Sune Andersson. Boken är utgiven av Atlantis förlag år 1988 och handlar om forna östblockets infiltration av svensk statsförvaltning. Flera paralleller kan dras till Operation Garbo men Anfall mot Sverige fokuserar mindre på rena stridsscener och mer på politik.

Text från bokens baksida

Ett anfall mot Sverige kan förberedas genom långsam infiltration. Främmande makts agenter får svensk identitet och gör karriär inom olika centrala myndigheter och verk. Kontrollen över datasystemen är bara början. Med fredliga medel genomför man en djupgående systemförändring så att den slutliga invasionen endast kan bli en bekräftelse på det nya samhälle som redan genomförts. Sådant kan väl inte hända här?

Det förekommer en oidentifierad ubåtsverksamhet utmed våra kuster. Lagstiftning genomförs som driver skärgårdsbefolkningen från sina näringar. Sjöfartsverket drar in på bemanningen på fyrarna, lotsarna rationaliseras bort. Den svenska handelsflottan minskar och andra nationers fartyg tar över. Utländska lastbilar kör långa omvägar genom Sverige. En ren tillfällighet?