Adrian Molin

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Molin.jpg

Adrian Leopold Molin, född den 5 mars år 1880 i Varberg, död år 1942, Sociolog, politiker, fil. dr, författare.

Tog studenten år 1899 i Göteborg och erhöll år 1906 sin doktorstitel genom avhandlingen Geijerstudier. Han var även socialpolitiker med stort intresse för befolkningsfrågan. Ledamot i egnahemskommittéen år 1911 till år 1914 och bostadskommissionen år 1912 till år 1918.

Stark fosterlandsvän, engagerad i ”Nationalföreningen mot emigrationen”, med anledning av att så många svenskar valde att lämna sitt fädernesland och flytta till Nordamerika.

Han startade tidningarna Det nya Sverige och Hem i Sverige.

Molin var berest. Han hade sett helt vårt land och dess skiftande karaktär och skapat sig en bra bild av vårt folks kynne. I boken ”Landskapskynnen” gjorde han en folkpsykologisk överblick för att försöka skapa en helhetsbild av svensk strävan. Den som har läst Gustav Sundbärgs ”Det svenska folklynnet”, har sannolikt behållning av Molins böcker. Molin går in för sin uppgift med ganska stort allvar och ger historiska överblickar som kan vara upplysande. Lite generaliserande vill han karaktärisera sydsvensken som mera konservativ och nordsvensken som mera radikal. Han kunde spåra olikheter bakåt i tiden, men i takt med att storstäderna växter raderas karaktärerna delvis ut.

Bibliografi i urval

 • Några av alla de skrifter och böcker som Adrian Molin författat:
 • Svenska spörsmål och kraf (1905)
 • Geijer-studier (1906)
 • Emigrationen: Några synpunkter (1910)
 • Svenska Allmogehem (1910)
 • Vanhäfd: inlägg i emigrationsfrågan (1911)
 • Hur svenskamerikanerna bo: några iakttagelser och reflexioner (1912)
 • Några drag av kolonisationen i Canada (1913)
 • Jorden och folket: Ett program i kolonisationsfrågan (1914)
 • Ölandsemigrationen och Ölänningarna (1917)
 • Storgårdar eller mindre jordbruk (1917)
 • Till saken! : vidräkning och uppslag i jordfrågan (1924)
 • Kris: till belysningen av svensk demokrati (1925)
 • Landskapskynnen (1930)
 • På väg ut ur jordbrukskrisen (1931)
 • Ett svenskt perspektiv på den nazistiska idékretsen. (1934)
 • Till hemkulturens självbesinning (1934)
 • Ett perspektiv på svensk borgerlighet. (1935)
 • Stafetten går vidare: svenska perspektiv (1936, nyutgåva 2016 av Logik Förlag)