Adoremus in aeternum

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Banner
nr 9/2005

Adoremus in aeternum är en katolsk tidskrift med nationalistisk profil som grundades av Mikael Rosén och Hermann Schulze. Tidskriften tillhör den sedevakantistiska riktningen inom katolicismen, som vägrar erkänna det andra vatikankonciliet och de påvar som valts efter detta.

Text från webbplatsen

Adoremus in aeternum är en romersk-katolsk tidskrift, utgiven sedan 1978 av Mikael Rosén, Landvetter. Tidskriften är trogen den katolska traditionen som den var innan det olycksbringande andra Vatikankonciliet (1962-1965). Vårt mål är att undervisa våra läsare om kärleken till Altarets allraheligaste Sakrament, och att föra så många som möjligt till kunskap om de misstag som våra biskopar begick vid Vat. 2.

Programförklaring

Vi håller för sant att den apostoliska Stolen varit vakant alltsedan Påve Pius XII:s död 1958 och detta genom kraften av det faktum att de som valdes att efterträda honom inte hade de nödvändiga kanoniska förutsättningarna som är nödvändiga för att vara legitima kandidater för påveämbetet. [..] Vi stödjer oss på bullan Cum Apostolatus Officio som kungjordes av Påve Paul IV år 1559, i kraft av denna anser vi att varken Angelo Roncalli, Giovanni Batista Montini, Albiono Luciani eller Carol Wojtyla någonsin varit legitima påvar och att deras handlingar varit av noll och intet värde. Vi förklarar att den nya ‘mässan’ är ogiltig. Vi förklarar också att introducerandet av denna nya ‘mässa’ ger signaler om stadfästandet av en ny humanistiskt grundad religion i vilken Gud den Allsmäktige inte längre tillbedjes, såsom Han önskar att tillbedjas.

Externa länkar