Är världen upp och ner?

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Är världen upp och ner?

Är världen upp och ner?, är en bok publicerad 2009 med samlade artiklar i urval om "Palestina, de nykoloniala krigen och sionismen" av Lars Wilhelmson.


Från bokens baksida

”Är världen upp och ner?” är ett urval av artiklar och intervjuer med Lasse Wilhelmson, med tonvikt på palestinafrågan och sionismen. Den omfattar den första åttaårsperioden av 2000-talet då stora förändringar skett i världen. Det gäller falsk flagg-operationerna den 11 september 2001 mot World Trade Center och Pentagon, ockupationen av Irak 2003, massakern på civila i Gaza kring nyåret 2009, ekonomisk kris, Storebrorslagar, terrorism, klimatförändringar och pandemier. Den bild som mainstream media ger härvidlag, styrs av samma ekonomiska och politiska intressen som den maktelit har, vilken beslutat om de folkrättsstridiga krigen eller förorsakat den ekonomiska krisen.

Resultatet blir att ockupation framställs som befrielse, som i Irak, att massaker på civila framställs som självförsvar, som i Gaza, och att Sveriges första krig på över 200 år framställs som U-hjälp, som i Afghanistan. Vi får ett språkbruk där det mesta blir upp och ner. ”Är världen upp och ner?” är författarens bidrag till att vända den rätt genom att ge alternativa fakta, perspektiv och idéer som kan befria vårt tänkande från det orwellska sanningsministeriets påbjudna uppfattningar.


Böcker.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Samhällskritisk litteratur

Källor