CasaPound

Från Metapedia
(Omdirigerad från Casa Pound)
Hoppa till: navigering, sök
CasaPounds symbol. CasaPound betyder Pounds hus. Sköldpaddan används som symbol för att djuret alltid bär med sig sitt hus.
CasaPounds huvudkontor i Italien, Via Napoleone III nr 8, Rom. Byggnaden är en före detta regeringsbyggnad som ockuperades 2003. Ett sexvåningshus som även ger bostad till 23 familjer och 70 personer.
Ingången till trapphuset i huvudkontoret för CasaPound. Foto: Nordisk Bildbyrå
Entrén i huvudkontoret för CasaPound. På väggarna finns deras ideologiska förebilder skrivna. Foto: Nordisk Bildbyrå
Förberedelse inför en konsert med ZetaZeroAlfa i oktober 2010. Foto: Nordisk Bildbyrå
Ett av husen i staden Littoria. Foto: Nordisk Ungdom
Ett av husen i staden Littoria. Efter ockupationen hörde stadens brandförsvar av sig och fick sin lokal i det ockuperade huset.
Stor del av CasaPounds anhängare har en gemensam tatuering som är placerad på underarmens baksida, strax under armbågen

CasaPound är en italiensk organisation ansluten till den sociala högern och arbetar med att skapa nya politiska och sociala strukturer för de nyfascistiska strömningarna i landet. Organisationen verkar bland annat för att erbjuda bostäder till hemlösa italienska familjer. Man bedriver även andra sociala aktiviteter, solidariska hjälpaktioner, politiska kampanjer, olika former av aktivism liksom även organiserar valarbeten för olika valallianser. Namnet är taget från den amerikansk-italienska poeten och kritikern Ezra Pound[1]. CasaPound driver även bostadskampanjen Mutuo Sociale. Ledare för organisationen är Gianluca Iannone och bildade CasaPound som förening i juni 2008. CasaPound hade i oktober 2010 2200 aktivister och ytterligare 4000 sympatisörer. Sammanslutningen betecknar sig som oberoende gentemot andra rörelser och grupperingar i Italien och Europa[1].

Historia

En av de viktigaste och mest nyskapande idéerna inom den radikala högersfären finns hos den rörelse som kallar sig CasaPound (CP). CasaPounds mål att koncentrera sig på just denna epifenomen härrör från det faktum att CasaPound och dess speciella sätt att arbeta utgör en viktig vändpunkt i det italienska nyfascistiska, historiska, landskapet. Mer fundamentalt kan en analys av denna specifika sociala rörelse fungera som ett förstoringsglas som gör det möjligt för oss att fokusera på utvecklingen av den radikala högern, födelsen av en "pluralistisk höger" och de politiska och sociala omständigheter som gynnade deras nutida spridning i Italien.

CasaPound formades den 26 december år 2003 från ockupationen av en statligt ägd byggnad, Via Napoleone III, i den centrala och mångkulturella stadsdelen Esquilino i Rom, av en grupp knuten till den radikala högern i huvudstaden.[1] Ockupationen kallades en OSA-ockupation (A Scopo Abitativo, "i syfte att bo"), i och med att ett antal familjer bodde i byggnaden. Förutom att vara en husockupation blev CasaPound även basen för verksamheten i den växande rörelsen och även dess symboliska hemvist. Mer ockupationer följde, vissa av dem var OSA:s och vissa föddes som ONC:s (Occupazioni Non Conformi - "ickekonforma ockupationer"). Den sistnämnda var utformat som sociala aktivitetshus som var öppna för allmänheten, till exempel för spridning av kultur, samhälles- och idrottsaktiviteter. Detta, kunde vi konstatera, imiterade funktionen och stilen hos vänsterkantens sociala centrum. Deras huvudsakliga syfte har alltid varit att skapa en känsla av gemenskap, förstärkning av kollektiva sociala band och att svetsa samman kontakter mellan specifika orter. CasaPounds medlemmar återtog det som normalt sett ansågs som vänsterkantens verksamhet, husockupationer, och skrev på sin hemsida: "den reaktionära stereotypen som definierar ockupation av tomma byggnader som en exklusiv vänstersyssla är nu krossad".

Och sålunda, efter att ha etablerat sig och slagit rot i huvudstaden utvecklades CasaPound i juni 2008 till en organisation på riksnivå och fortsatte att knoppa av filialer i många städer i landet. Det öppnades platser (både ockuperade och inte) och etablerade sig en växande plattform för politiska utspel. Den äger nu betydande politisk tyngd i norra Italien under delar av regionen som har präglats av en stark högertradition som Verona och Milano. Även närvaron i syd håller på att bli mycket betydande (Catania, Littoria och Neapel är bara tre städer där organisationens närvaro är stort).

I oktober 2010 fanns det 57 ockuperade byggnader av den sociala högern CasaPound i Italien. Fyra av dessa är OSA, ytterligare fyra är ONC. 14 är CPI och 33 är övriga sociala eller affärsmässiga centrum.

Videolänk

Se även

Referenser

Källor

Propaganda

Casa Pound.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Den Sociala Högern

Externa länkar