Vaken.se

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Vaken.se

Vaken.se är en portal på Internet och en grupp aktivister som med mottot "Kunskap är makt" säger sig sprida information om ett antal ämnen. Dess grundare Mikael Cromsjö startade upp verksamheten år 2004 efter att ha sett filmen 911: The Road To Tyranny producerad av Alex Jones. Vaken.se avfärdar bland annat den globala uppvärmningen som en bluff och menar att 2009 års hot om svininfluensa var betydligt överdrivet. Vaken.se ställer sig även bakom den amerikanska sanningsrörelsens krav på en ny utredning kring 11 september attackerna. Organisationen sprider även information via flygblad och försäljning av böcker.


Information från webbplats

Det grundläggande syftet med vaken.se är att stödja alla människor oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller politisk tillhörighet att möta sina behov av fysisk, mental, andlig och ekonomisk frihet och välstånd. Vaken.se är en gräsrotsrörelse som är helt politiskt och religiöst oberoende och består av de människor som vill bidra till dess syfte. Vaken är en naturlig del av en större löst knuten global rörelse för sanning och rättvisa. Vakens grundpelare är ödmjukhet, öppenhet, empati, ärlighet samt medvetenhet.


Externa länkar