Motpol

Från Metapedia
(Omdirigerad från Motpol.nu)
Hoppa till: navigering, sök
Reklambanner för Motpol.

Motpol är en politiskt och organisatoriskt obunden tankesmedja som vill motverka det likriktade debattklimatet i Skandinavien. Motpol grundades den 10 juli 2006, och relanserades den 23 mars 2015 som en heltäckande nättidskrift snarare än en bloggportal.

Motpols avsiktsförklaring

Motpol är en konservativ tankesmedja med två huvudsakliga mål:

 1. Att lyfta ett spektrum av kultur som i allt väsentligt lämnas utanför ett allt trängre och enfaldigare svenskt offentligt rum.
 2. Att tjäna som forum för presentation och debatt av politisk ideologi, teori och praktik.

Motpols skribenter kommer från skilda bakgrunder och skriver utifrån olika perspektiv. Några ståndpunkter kan dock samtliga ställa sig bakom.

När det gäller vår syn på verkligheten i allmänhet

 • De ideologiska principer som ligger till grund för den nuvarande västeuropeiska ordningen är otillräckliga, ofta även felaktiga.
 • Alternativen till den rådande ordningens problem bör sökas i Nordens, Europas och människans traditionella rötter, men även i de möjligheter som erbjuds av modern vetenskap och filosofi.
 • Ett gott samhälle är produkten av såväl tidigare generationers sammantagna tanke och gärning, som av de resurser som på gott och ont skapats och frigjorts genom de senaste århundradenas tekniska och intellektuella innovationer.

När det gäller vår syn på etnicitet och nationalitet

 • Varje etnisk grupp har rätt till en autonom existens i någon form och har rätt att bemötas med tillbörlig respekt. Därav följer ingen rätt att kolonisera, inkräkta på eller på annat sätt skada andra etniska grupper. Respekt förutsätter ömsesidighet.
 • De europeiska folken, oavsett hur definitioner av dem kan tänkas variera, existerar och har existensberättigande. Att detta ens behöver påpekas säger något om vilka verklighetsfrämmande premisser som kommit att dominera frågor rörande etnicitet.
 • Onyanserade angrepp på exempelvis religioner eller folkgrupper gynnar inte en positiv politisk utveckling eller ett meningsfullt debattklimat. Därav följer emellertid inte att någon folkgrupp eller någon religion är fridlyst från relevant kritik, eller att de massiva samhällsproblem som de senaste decenniernas invandring till Sverige och Europa orsakat bör sopas under mattan.

När det gäller vår syn på debatt

 • Det är aldrig fel att diskutera ett ämne, oavsett hur känsligt eller problematiskt det kan anses vara. Det innebär inte att vi menar att alla ståndpunkter är likvärdiga, eller ens acceptabla. Inte heller att diskussioner bör sakna spelregler, eller att man bör uttrycka sig hur som helst var som helst. Däremot menar vi att den som faktiskt har rätt kan visa det, och att bara propagandisten har behov av att tysta eller ignorera fakta och argument.
 • Inga begrepp som tjänar till att ogiltigförklara åsikter utan att bemöta dem sakligt har något värde i en seriös diskussion. Att argumentera genom att främst eller enbart klassificera en annan människa eller hans/hennes åsikter visar på den egna ståndpunktens otillräcklighet. Detta gäller oavsett om detta tar sig uttryck i form av anklagelser om ”rasism”, ”islamkramande”, ”svenskfientlighet” eller ”antisemitism”. Man kan mena att en annan människa är precis något sådant – det är ointressant i diskussioner som rör sakfrågor. Motpol vill fokusera på sakfrågor.
 • Europa, och i synnerhet Sverige, är i akut behov av att omstöpa förutsättningarna för det offentliga samtalet. Propaganda, vinklad rapportering och slagord har i stor utsträckning trängt undan all seriös diskussion i ett antal frågor som är av avgörande betydelse för samhällsutvecklingen. Detta har skapat stora, närmast oöverskådliga, problem. Motpols ambition är att vara en del av lösningen.

Externa länkar